SİGORTA ACENTESİ NEDİR?

Sigorta Acentesi bir sözleşme doğrultusunda sigorta şirketlerinin temsilcileridir.
SİGORTA ACENTESİ NASIL AÇILIR?

Sigorta acentesi açmak için yapılması gereken adımların ilki Türkiye Sigorta Birliği Sigorta Acenteleri Yönetmeliği’ni okuyarak detaylar hakkında bilgi sahibi olmaktır.

İkici adımda ise edindiğimiz bilgiler doğrultusunda, Sigorta Sektöründe hizmet veren sigorta şirketlerini araştırarak ve bu şirketlerin sigorta acentesi açma şartlarını da öğrenmelisiniz.

Sigorta şirketleri, acentelerini sahip oldukları mevcut portföylerine, portföy dağılımlarına ve hasar prim oranları gibi bir çok kritere göre değerlendirerek verimli olup olmayacağı kanaati ile hareket etmektedirler.

Yeni açılmış bir acente için bu şartların sağlanabilmesi konusunda herhangi somut bir veri bulunmamaktadır. Bu nedenle yeni kurulmuş sigorta acenteleri için sigorta şirketleri acentelik yetkisi vermeye sıcak bakmamaktadırlar.

SİGORTA ACENTESİ AÇMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Gerçek kişiler ve Tüzel kişiler olarak iki başlık altında inceleyebiliriz.

GERÇEK KİŞİLER İÇİN

 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 • Vesikalık Fotoğraf

 • İkametgah Belgesi

 • Ticaret Sicil Gazetesi

 • İletişim Bilgileri

 • Diploma Sureti

 • Taahhütname

 • Sigorta Şirketi ile yapılan sözleşme kopyası

TÜZEL KİŞİLER İÇİN

 • Ticaret Sicil Tasdiknamesi

 • Vergi Levha Sureti

 • Ticaret Sicil Gazetesi

 • İflas Belgesi

 • Taahhütname

 • Şirket Ana Sözleşme Belgesi

 • Mesleki Sorumluluk Sigortası

 • İmza Sirküsü Fotokopisi

 • İletişim Bilgileri

HANGİ ACENTELER SİGORTA ŞUBELİĞİ AÇABİLİR

Sigorta acente şubeliği, TC. Hazine Müsteşarlığı ve TOBB tarafından yetkilendirilmiş sigorta acenteleri tarafından yapılabilir.

Sigorta acentesinin merkez ve şubeleri için ayrı ayrı şartları sağlaması gerekmektedir. Merkez sermayesinin yeterli ve genel merkezinde bir genel müdür ve genel müdür yardımcısı yetkili vasıflara sahip olarak bulundurmalıdır. Ayrıca her bir şube için sermaye ayırması gerekir.

SİGORTA ŞUBESİ AÇMAK İSTEYEN ACENTENİN SAĞLAMASI GEREKEN ŞARTLAR;

 1. Sermaye şartı; Sigorta acentesinin merkez sermayesinin en az 300.000TL olması gerekir.

 2. Genel müdür; 4 yıllık lisans mezunu ve 7 yıl sigortacılık tecrübesine sahip olmak.

 3. Genel müdür yardımcısı; 4 yıllık lisans mezunu ve 5 yıl sigortacılık tecrübesine sahip olmak.

 4. Acente şubesi; Her bir şube için 25.000 TL sermaye ayırmak. Sermaye merkez sermayesinden de ayrılarak tahsis edilebilir. 10 adet şube açmak isteyen bir sigorta acentesi merkez için 300.000 TL ve her şube için 25.000 TL sermaye ayırması gerektiğinden toplamda, merkezin sermayesi 550.000 TL olması gerekir.

SİGORTA ACENTE BAYİLİĞİ & ŞUBESİ NASIL AÇILIR

Sigorta acentesi şubeliği nedir ve sigorta acente şubesi nasıl açılır?
Acente şubesi ancak yukarıda belirtilen vasıfları sağlayan sigorta acenteleri tarafından açılabilir. Sigorta acenteleri, müşteri potansiyeli olan noktalarda, görevlendirdiği veya iş birliği halinde çalışan kişiler ile anlaşarak ilgili noktalarda şube açılışı yapabilirler.

Şubeler, sigorta acenteleri gibi sadece sigortacılık faaliyeti göstermek kaydı ile ayrılan fiziksel ofis olarak açılırlar. Başka bir faaliyet gösterilen ofislerde şube açılamaz. Bağımsız ofis şartı, bağımsız girişi olan bir ofis olmalıdır. Sigorta şubeliği için bu yetkiye sahip sigorta acenteleri ile görüşülmelidir. Bu görüşmelerde şube açılacak il veya ilçenin, ilgili noktalarında birlikte faaliyet gösterecek kişi ile mutabakat sağlanması gerekir. Sigorta acente şubesinde en az bir sigorta şube teknik müdür istihdam edilerek bulundurulmalıdır.

Sigorta şube teknik müdürü için gerekli vasıflar aşağıda belirtilmiştir.

SİGORTA ACENTESİ TEKNİK MÜDÜR ŞARTLARI

Sigorta acentesi veya şubesi açmak için Teknik Müdür şartlarını sağlayan bir kişi olması gerekli.

TEKNİK MÜDÜR ŞARTLARI

 • SEGEM Belgesi

 • Eğitim Şartı

  • Lisans mezunları  » 18 ay sektör tecrübesi

  • Bankacılık ve Sigortacılık Meslek Yüksek Okulu Mezunları » 2 yıl sektör tecrübesi

  • Bankacılık ve Sigortacılık veya Aktüerya 4 yıllık Fakülte Mezunları » Tecrübe aranmaz

 • Sektör Tecrübesi (SEGEM Belgesi aldıktan sonraki tecrübeler geçerlidir.)

  • Lisans mezunları » 18 ay sektör tecrübesi

  • Bankacılık ve Sigortacılık Meslek Yüksek Okulu Mezunları » 2 yıl sektör tecrübesi

  • Bankacılık ve Sigortacılık veya Aktüerya 4 yıllık Fakülte Mezunları » Tecrübe aranmaz

 • Sabıka kaydı bulunmamak

 • İflas ve konkordato ilan etmemek

 • Şube adresinin bulunduğu ilde (veya yakınında) ikamet etmek

TEKNİK PERSONEL ŞARTLARI

 • SEGEM Belgesi

 • Eğitim Şartı

  • Lise veya dengi okul » 1 yıl sektör tecrübesi

  • Lise veya dengi okul (müfredatında sigortacılıkla ilgili konulara yer verilen lise dengi mesleki ve teknik eğitim okulları) » 6 ay sektör tecrübesi

  • Lise veye dengi okul (teknik personel kamu istihdam programı) » 6 ay sektör tecrübesi

  • Yüksekokul (2 yıllık) » 6 ay sektör tecrübesi

  • Yüksekokul (2 yıllık) (sigortacılıkla ilgili bölümler) » Tecrübe aranmaz

  • 4 yıllık üniversite lisans bölümleri » Tecrübe aranmaz

 • Sektör Tecrübesi (SEGEM Belgesi aldıktan sonraki tecrübeler geçerlidir.)

  • Lisans mezunları » 18 ay sektör tecrübesi

  • Bankacılık ve Sigortacılık Meslek Yüksek Okulu Mezunları » 2 yıl sektör tecrübesi

  • Bankacılık ve Sigortacılık veya Aktüerya 4 yıllık Fakülte Mezunları » Tecrübe aranmaz

 • Sabıka kaydı bulunmamak

 • İflas ve konkordato ilan etmemek

 • Şube adresinin bulunduğu ilde (veya yakınında) ikamet etmek