Hakkımızda

TÜRKİYE SİGORTA ACENTELERİ İŞVEREN SENDİKASI
Türkiye  Sigorta Acenteleri Sendikası  ülkemizde bulunan 16.000 acentenin  hak ve menfaati korumak için bir araya gelen, yürekli ve de gönüllü sigorta acenteleri tarafından kurulmuştur.
İlk kuruluş yerimiz Adana  ilidir. Adana’da çalışan sigorta acentelrinden gönüllü katılım yoluyla Hülya ŞAHİN hanımın liderliği ve başkanlığın da 2017 yılında kurulmuştur.
Sendikamız, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı 2821 sayılı kanuna göre kurulmuştur.
Sendikamızın kuruluş amacı, yıllardan beri sigorta sektörünün STK ayağında çalışmış sektör emekçileri olarak 5684 sayılı kanunun çıkmasıyla, sigorta acentelerinin, yıllardır beklediği sorunlarının büyük bölümünün çözüleceği, kalan birkaç sorunumuzun da zaman icinde çözüleceği beklentimiz maalesef gerçekleşmemiş, hatta sorunlarımız giderek daha da derinleşmiştir. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu çıktıkdan sonra, sigorta aracıları adına bir kazanım sağlamasını bırakın, sorunların çözümü adına çıkarılan her yeni yönetmelik ile sigorta acentenin ve diğer sektör aracılarının sorunları derinleşmiş ve kronikleşmiştir. Öyle ki, bizlerin iş yapmasını ve para kazanmasını engeller hale gelmiş, sigorta sektörünün aracılari haricinde bir çok sektörden kişi ve kurumların, sigortacılık kanununda yasaklanmış olmasına rağmen sigorta sektörüne girerek iş yapar hale gelmeleri sağlanmış ve adeta, sektör aracılarının tamamen sektör dışında bırakılması söz konusu hale gelmiştir. İşte bu ahval icinde sendikamız,bu duruma bir son vermek ve acentelerin hak ve menfaatlerini korumak icin, yürekli sigorta acenteleri tarafından kurumuştur.
Kurulan sendikamızın amacı,kanunun öngördüğü biçimde acentelerin sektördeki yerini ve bugüne kadar kazanılmış olan haklarını korumak, sağlamlaştırmak ve yeniden sistemin sigorta acenteleri alehinde bozulan yapısını, sigorta acentelerin de hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde dengeli bir şekilde  işler hale getirmektir.
Bu bağlamda, sektörü yöneten üst düzey kamu kurumlarının ve sigorta şirketlerinin biz acentelerin sesini yeterince duymadığını ve içinde bulunduğumuz sıkıntılardan da yeterince haberdar olmadığını veya olmak istemediğini uzun süredir düşünüyoruz. Biz sigorta acenteleri seçilmiş sektör temsilcilerinin tobb çatısı altında seslerini tam olarak duyulmadığını, sorunların çözümü icin yapılması gerekenleri tam olarak yapamadıklarını düşünüyoruz.
Ancak,sektör paydaşı olan sigorta şirketlerin ise işveren sıfatınıda kullanarak, farklı sözleşme ve mecburi dayatılan protokoller imzalatılarak acentenin kazınılmış olan hak ve menfaatlerini malesef kendi menfaatleri ve kar amaçları için budadıklarını, sektörümüzün en çok üreten paydaşları olarak üzüntüyle görüyor ve müşade ediyoruz.
Bu sunumu değiştirmek adına SAİS olarak, planlı çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Kanunların bize tanımış olduğu hak ve imkanlar doğrultusunda da çalışmaya devam edeceğiz.
Sagılarımızla...