Kanunlar ve Yönetmelikler

Yürürlük Tarihi 01.04.2022

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti